Przyłącza do budynków

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
Wszystko co związane jest z przyłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej oraz (lub) oczyszczalni przydomowej.

Podstawowy zakres usługi obejmuje:

  • wykonanie wykopu
  • wykonanie wcinki w istniejący rurociąg lub przyłączenie się do istniejącej studni
  • układanie rur zgodnie z projektem
  • wykonanie ewentualnych studni kanalizacyjnych
  • zasypanie przyłącza

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Wszystko co związane jest z zasileniem budynku w wodę z sieci wodociągowej.

Podstawowy zakres usługi:

  • wykonanie wykopu
  • wykonanie przyłącza przy pomocy nawiertki żeliwnej lub przy pomocy elementów zgrzewanych elektrooporowo (dotyczy rur PE)
  • ułożenie rury zasilającej PE zgodnie w projektem
  • montaż konsoli wodomierzowej
  • zasypanie przyłącza